Program stručnog osposobljavanja

15.11.2021

U okviru programa za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kandidati mogu konkurisati u kompaniji Okov u okviru sledećih sektora:

 

1. Služba računovodstva - smjer obrazovanja: društvene nauke; ekonomija; računovodstvo, finansije i bankarstvo.

2. Služba za ljudske resurse - smjer obrazovanja: društvene nauke; pravne nauke.

3. Komercijalni sektor: društvene nauke; ekonomija.

4. Služba špedicije - smjer obrazovanja: društvene nauke; ekonomija; menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju.

5. Sektor marketinga i internet prodaje - smjer obrazovanja: društvene nauke; ekonomija; marketing.

Prijavljivanje za buduće korisnike Programa, elektronskim putem, preko portala eUprave, trajaće do 20. novembra 2021. godine, do 15 sati. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na internet stranicama eUprave, Uprave za kadrove, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.