Odradi, složi i odloži - za organizovanje alata u radionici, pronađi proizvode na akciji. Ponuda važi u svim Okov centrima, kao i na webshop-u do 25. marta.

Oprema za odlaganje alata